CCTV: Γλωσσικοί όροι και ερμηνεία

CCTV: Γλωσσικοί όροι και ερμηνεία
 

Το λεξικό των CCTV

Σε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια των συστημάτων CCTV συναντάμε συνεχώς αγγλικούς όρους που χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά απόδοσης του κάθε συστήματος. Προκειμένου λοιπόν να κατανοήσουμε τη σημασία των όρων αυτών, εγκαινιάζουμε μια σειρά άρθρων όπου θα παρουσιάσουμε με συνοπτικό τρόπο την ερμηνεία τους.

Ampere (amp):
Μονάδα μέτρησης για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που χαρακτηρίζεται από τo σύμβολο Ι (με βάση το νόμο του Ohm.) και μετριέται σε Α. Ένα αμπέρ είναι το ρεύμα που ρέει μέσω ενός ohm αντίστασης με ένα βολτ δυναμικό (τάση).
Annunciator:
Συσκευή ηχητικής και οπτικής σηματοδότησης.
Aperture: Διάφραγμα.
Το άνοιγμα του φακού που ελέγχει την ποσότητα του φωτός που φτάνει στον αισθητήρα εικόνας.
Aspheric: Ασφαιρικός
Ένας τύπος φακού κατά τον οποίο η σφαιρική επιφάνεια έχει ελαφρώς τροποποιηθεί για τη μείωση της σφαιρικής εκτροπής. Αυτός ο τύπος του φακού επιτρέπει γενικά ευρεία οπτική γωνία και με σχετικά χαμηλή παραμόρφωση.
Analog backlight compensation (BLC): Αναλογική αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού.
Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της εικόνας, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Αυτό βοηθά να ξεπεραστούν προβλήματα με ισχυρό οπίσθιο φωτισμό, τα οποία συνήθως οδηγούν στην εμφάνιση σκιών στο είδωλο.
Auto Τracing White Balance (ATW): Αυτόματη ανίχνευση ισορροπίας λευκού.
Προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού σε σχέση με τις διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.
Automatic Gain Control (AGC): Αυτόματος έλεγχος κέρδους.
Ενισχύει το υπάρχον βίντεο σήμα ανάλογα με τα επίπεδα φωτισμού.
Automatic Iris: Αυτόματη ίριδα
Μία συσκευή στο φακό, η οποία αυτο-προσαρμόζεται στις αλλαγές του επίπεδου του φωτός. Η ίριδα ανοίγει ή κλείνει για να ελέγχει την ποσότητα του φωτός που διέρχεται μέσα από το φακό.
Back focus:
Η απόσταση από την τελική γυάλινη επιφάνεια ενός φακού, μέχρι το σημείο όπου εστιάζεται η εικόνα.
Backlight Compensation: Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού.
Ένα χαρακτηριστικό που αντισταθμίζει το φωτεινό φόντο των αντικειμένων του προσκήνιου, ώστε να μην εμφανίζεται σαν σκιά.
BNC Connector
Ένας τύπος σύνδεσης που χρησιμοποιείται για βιομηχανικές εφαρμογές μετάδοσης βίντεο ή ηχητικά σήματα. Έχει μια θέση κλειδώματος ακίδας και με συστροφή κλειδώνει σε θέση για να αποτρέψει την τυχαία απομάκρυνση.
C mount:
Τύπος τοποθέτησης φακού σε κάμερα που μετρά 17,5 χιλιοστά από το CCD της κάμερας στην πίσω επιφάνεια τοποθέτησης του φακού.
CS mount:
Τύπος τοποθέτησης φακού σε κάμερα που μετρά 12,5 χιλιοστά από το CCD της κάμερας στην πίσω επιφάνεια τοποθέτησης του φακού. Οι CS mount φακοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν με C mount κάμερες με την προσθήκη 5 χιλιοστών spacer.
CCDCharged Coupled Device.
Ένας από τους πιο “πολυφορεμένους” αισθητήρες, που συλλέγει το φως και το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα.
Coaxial Cable:Coaxial cable για CCTV
Ομοαξονικό καλώδιο. Ένα ενιαίο σύρμα στο κέντρο μέσα σε μια ασπίδα, που χωρίζονται από ένα μονωμένο υλικό και καλύπτονται από ένα μονωτικό κάλυμμα. Για το CCTV με 75Ω χαρακτηριστική αντίσταση.
Compression in video storage: Συμπίεση κατά την αποθήκευση βίντεο.
Η αφαίρεση των περιττών πληροφοριών για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων αποθήκευσης.
Conductor:
Υλικό με την ικανότητα να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για τα ηλεκτρικά σύρματα.
Covert surveillance: Συγκεκαλυμμένη επιτήρηση.
Η χρήση κρυφών καμερών για να καταγράψουμε σκηνές χωρίς να φαίνονται οι κάμερες.
Digital Recording: Ψηφιακή Καταγραφή.
Τεχνολογία που επιτρέπει τις εικόνες από μία κάμερα να αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο. Μια ψηφιακή συσκευή εγγραφής παρέχει σαφέστερες εικόνες από αυτές μιας βιντεοκασέτας και βέβαια ταχύτερη πρόσβαση σε αυτές.
Digital Signal Processing (DSP): Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος.
Μετατροπή του αναλογικού σήματος από έναν αισθητήρα εικόνας CCD σε ένα ψηφιακό σήμα, μέσω ενός analog to digital converter. Αυτό βελτιώνει πολλά ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως η αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού και η ευαισθησία.
Electronic Shutter: Ηλεκτρονικό κλείστρο.
Ένα χαρακτηριστικό της κάμερας που υπερκαλύπτει τις αλλαγές στις συνθήκες φωτός, από το φωτεινό φως του ήλιου σε αμυδρό φωτισμό εξωτερικών χώρων.
Fiber Optics: Οπτικές Ίνες.
Ένα μέσο που χρησιμοποιεί το φως για τη μετάδοση είτε αναλογικού είτε ψηφιακού σήματος. Η απώλεια σήματος είναι χαμηλότερη από των ομοαξονικών καλωδίων και έχει μεγαλύτερη θωράκιση έναντι των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Field of View: Πεδίο προβολής.
Η περιοχή της εικόνας όπου αναπτύσσεται το είδωλο από οποιαδήποτε κάμερα σε συνδυασμό με το φακό.
Focal length: Εστιακό μήκος.
Η απόσταση από το κέντρο του φακού σε ένα σημείο όπου εστιάζεται το φως. Ο συνδυασμός της εστιακής απόστασης και του αισθητήρα CCD καθορίζει το πεδίο προβολής του αντικείμενου μιας κάμερας. Όσο μικρότερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο ευρύτερο είναι το οπτικό πεδίο.
JPEG/MPEG:
Και οι δύο ενώσεις, δηλαδή JPEG (Joint Photographic Experts Group) και MPEG (Motion Pictures Experts Group) έθεσαν τα standard για τη συμπίεση και αποθήκευση Video και σταθερών εικόνων.
Lux:
Μονάδα μέτρησης της έντασης του φωτός. Το φως της πανσέληνου είναι περίπου 0,1 lux, ενώ έντονο φως του ήλιου είναι περίπου 100 lux.
Manual iris lens: Χειροκίνητη ίριδα του φακού.
Ένας φακός με χειροκίνητη ρύθμιση του ανοίγματος της ίριδας (F-stop. σε μια συγκεκριμένη θέση. Γενικά χρησιμοποιείται για σχετικά σταθερές εφαρμογές φωτισμού.

Matrix Switcher:Μatrix switcher για CCTV
Συσκευή πολλαπλών σημάτων ήχου / βίντεο με πολλές εξόδους. Μας επιτρέπει να στρέψουμε οποιοδήποτε σήμα εισόδου σε οποιαδήποτε έξοδο, όποτε χρειάζεται.

Monochrome: Μονόχρωμο.
Ασπρόμαυρο σήμα.
Noise: Θόρυβος.
Παρεμβολές που δημιουργούνται τυχαία από διάφορες αιτίες.
NTSC:
Πρότυπο της έγχρωμης τηλεόρασης για μετάδοση στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που διατυπώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Προτύπων τηλεόρασης.
PIR:Παθητικά υπέρυθρα.
Ένας ανιχνευτής κίνησης που αντιδρά στη θερμότητα του σώματος για να ανιχνεύσει κίνηση.
Resolution: Ανάλυση.
Ένα μέτρο της ικανότητας μιας μηχανής εγγραφής ή της οθόνης να αναπαράγει μία εικόνα με λεπτομέρεια. Το εύρος ζώνης του σήματος βίντεο σχετικά με το ποσό της λεπτομέρειας που καθορίζει τη συνολική ποιότητα της εικόνας.
Serial Port: Σειριακή θύρα.
Η είσοδος του υπολογιστή (IO) η οποία είναι RS-232 και επιτρέπει την επικοινωνία και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ του υπολογιστή και μιας συσκευής με το ίδιο πρωτόκολλο
Shield: «Ασπίδα».
Μια επένδυση που βρίσκεται μεταξύ των καλωδίων, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές που προκαλούνται από διαρροή σήματος.
S/N – Signal to noise Ratio: Λόγος Σήματος προς θόρυβο.
Μετράται σε ντεσιμπέλ και είναι η αναλογία μεταξύ χρήσιμου σήματος βίντεο και ανεπιθύμητου θορύβου. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο το καλύτερο.
S-Video:
Ένα σήμα βίντεο όπου η φωτεινότητα και το chrominance χωρίζονται το ένα από το άλλο, όταν το σήμα υποβάλλεται σε επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία της επεξεργασίας.
Varifocal lens: Φακός ρυθμιζόμενης εστίασης.
Φακός που περιέχει πολλά κινητά στοιχεία και επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμισή του για την αποτελεσματική εστίαση στην απόσταση που επιθυμούμε. Ουσιαστικά μπορούμε και ρυθμίζουμε το βάθος πεδίου κατά βούληση ( Field of View).
Video Motion Detection: Ανίχνευση κίνησης στην εικόνα.
Ένα σύστημα που ανιχνεύει την κίνηση του σήματος βίντεο και παράγει ένα αντίστοιχο συναγερμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ορισμένες κάμερες και ψηφιακές συσκευές εγγραφής. Αυτό το χαρακτηριστικό μεγιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο ενός μέσου, ανάλογα με την κίνηση που ανιχνεύεται.
White Balance: Ισορροπία λευκού.
Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται σε κάμερες για να διατηρήσει αληθινά τα χρώματα που απεικονίζονται.

Πηγή: www.securitymanager.gr

Share on Facebook
Share on LinkedIn
Post on Twitter

Αφήστε μια απάντηση

You must be logged in to post a comment.